Camí Vell de Cullera, 3. Sueca (46410) 96 171 11 41 administracio@aiguesdesueca.com

Llistat de codis DIR3 per a la presentació de Factures Electròniques.

  • Llistat de codis DIR3 de l’Entitat pública empresarial “Aigues de Sueca” per a la presentació de factures electròniques mitjançant la plataforma FACE.

 Oficina Contable  Órgan Gestor  Unitat Tramitadora
 LA0003987  LA0003987  LA0003987

 

  • Per a accedir al portal del proveïdor per a la tramitació de factures amb Aigües de Suecat cal accedir a:

Article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

L'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, disposa que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seua presentació a través del punt general d'entrada que corresponga a les entitats següents:

  1. Societats anònimes.
  2. Societats de responsabilitat limitada.
  3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola.
  4. Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
  5. Unions temporals d'empreses.
  6. Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització de actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

No obstant això, queden exclosos de l'obligació de FACTURACIÓ electrònica dels subjectes anteriors quan es tracte de factures d'import de fins a 5.000 euros.

Contacta'ns

Telèfon d'oficina 96 171 11 41
Telèfon de guardia 645 257 252
Telèfon camió cuba 645 257 253

Horari d'atenció

De Dilluns a Divendres
9:00 a 13:30

Camí vell de Cullera 3
46410, Sueca ( Valencia)

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a facilitar la navegació i obtindre informació estadística d'ús dels nostres visitants. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.