Camí Vell de Cullera, 3. Sueca (46410) 96 171 11 41 administracio@aiguesdesueca.com

PREGUNTES I RESPOSTES

L'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l'aigua potable com aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida, sense risc per a la seva salut. Per això, l'aigua potable és el recurs més vigilat del món.

El terme de Sueca es proveeix de 7 pous. 3 en l'ermita de Sant Roc al costat de l'antic escorxador. 1 a Corbera en Partida Siscarets (antic Pou Amaneixo). 1 Pou en el Pont Vell (Av. del Mar) 1 pou al costat de l'Institut Joan Fuster 1 pou en la Muntanyeta dels Sants.

A través d'un pla d'analítiques anual establit en el RD 140/2003 que regula els criteris higiènic-sanitaris per a aigua de consum humà, i supervisat per les autoritats sanitàries corresponents.

Els nitrats són sales que han d'estar presents en l'aigua potable, però dins dels límits establits per la legislació vigent (50 mg/L). En tot el litoral mediterrani, a causa de l'ús intensiu agrícola del sòl, sol haver-hi presència de nitrats en els aqüífers per sobre del límit marcat pel RD140/2003. En el cas de Sueca tenim un rang entre 35i 60 mg/L. El sector marítim no sobrepassa el límit exigit. En el cas del casc urbà, sí se sol sobrepassar el límit. L'OMS i les autoritats sanitàries autonòmiques recomanen que, per als nivells actuals de nitrats a Sueca, no se subministre aigua potable ni a lactants, ni a embarassades, ni s'use per a la preparació d'aliments infantils.

L'aigua proveïda per la xarxa de Sueca compleix amb tots els condicionants sanitaris imposats pel Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. Així mateix, es compleix amb un rigorós programa analític supervisat pel departament de Sanitat Ambiental del Centre de Salut Pública d'Alzira.

L´administració autonómica está fent unes obres que durán aigua amb menys nitrats des de una planta potabilizadora a tota la comarca de la Ribera Baixa. Encara no tenim data de finalització de les obres.

El clor és el desinfectant d'aigua més utilitzat en el món, per la seua efectivitat i fiabilitat per a eliminar tot tipus de microbis nocius que puguen contenir l'aigua, les canonades de subministrament o els dipòsits d'emmagatzematge. El clor que s'afig a l'aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària, marcada per la legislació, que no és perjudicial per a la salut de les persones. La concentració de clor oscil·la entre 0,4 i 1 ppm de clor lliure residual.

En aquesta carta, li comuniquem que ha finalitzat el període de pagament de les factures indicades, informant-li a més, a partir de què data l'Entitat està autoritzada per a la suspensió de subministrament. Per a corregir aquesta situació, ha de personar-se en les nostres oficines en un termini de 10 dies naturals des de la recepció de la carta per a arreplegar les corresponents cartes de pagament, sobre els imports deguts, més informació procediment a seguir, etc. En cas de no actualitzar els pagaments, es procedirà a la suspensió del subministrament.

La duresa de l'aigua és la quantitat de sals de calci i magnesi que conté l'aigua. La unitat comunament més usada són els graus francesos(ºF). Un grau francés equival a 10 ppm (parts per milió) de carbonat càlcic. Les aigües dures no són perjudicials per a la salut, ja que els minerals que contenen, calci i magnesi, són necessaris per al cos humà. Les aigües de Sueca tenen una duresa de 60 ºF, és un aigua “dura”.

És un equip mecànic de mesura que comptabilitza l'aigua que passa a través d'ell. Hi ha dos tipus de comptadors: - Individuals: mesuren els consums particulars de cada abonat, a nivell d'habitatge o local. - Generals: Mesura la totalitat dels consums produïts en un edifici de 2 o més habitatges. Serviran per a facturar, si escau, la diferència existent entre l'aigua que entra en l'immoble i les possibles diferències amb la suma del consum dels comptadors individuals.

Només es consideraran els dígits en negre a l'hora de la presa de lectura (presa de lectura en m3). Els dígits en roig marquen els litres i no és necessari prendre'ls en la lectura. Per a lliurar la lectura a aquesta Entitat s'ha d'emplenar la targeta de lectura que el lector deixa en el seu domicili quan no ha pogut accedir a l'interior del seu habitatge. La lectura es pot facilitar: - En aquesta web - Per telèfon 96.171.11.41 - En la bústia de l'oficina, o en les bústies habilitades en les poblacions del Perelló i el Mareny de Barraquetes els preguem ens faciliten la lectura, al més prompte possible, ja que aquesta informació és necessària per a facturar-li el CONSUM EXACTE. D'aquesta forma s'EVITA l'acumulació dels consums en la pròxima factura.

Se li comunica que després d'inspecció del personal d'aquesta Entitat s'ha detectat que existeix un consum elevat respecte al consum habitual. Per tant li recomanem revise la seua instal·lació interior per si existira alguna fugida en canonades, cisternes, aljubs, aixetes obertes, etc.

Per a comprovar si té una fugida interior pot realitzar les següents proves. A última hora de la nit, quan en la seua casa no es realitze cap consum d'aigua ( per llavadora, rentavaixella, …), assegure's que les aixetes estan tancades i procedisca a la lectura del comptador. L'endemà, abans d'obrir cap aixeta prenga de nou la lectura. Aquesta haurà de ser la mateixa, en cas contrari, és molt possible que hi haja pèrdues d'aigua en el seu interior. En aqueix cas revise les cisternes dels sanitaris, dipòsits d'aigua potable o pose's en contacte amb un instal·lador que li revise la instal·lació. Una cisterna que no tanca correctament pot perdre més de 8.000 litre/dia.

Posar-se en contacte amb les nostres oficines (96.171.11.41) de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, o bé al telèfon de guàrdia 24h (645.25.72.52).

Pose's en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon d'atenció al client 96.171.11.41

Contacta'ns

Telèfon d'oficina 96 171 11 41
Telèfon de guardia 645 257 252
Telèfon camió cuba 645 257 253

Horari d'atenció

De Dilluns a Divendres
9:00 a 13:30

Camí vell de Cullera 3
46410, Sueca ( Valencia)

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a facilitar la navegació i obtindre informació estadística d'ús dels nostres visitants. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.