Convenis, encomanes de gestió.

La relació de convenis i encomanes de gestió subscrits, amb indicació de parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.