Parcitipació ciutadana i informació d´interes per al ciutadà

Dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts dls ciutadans.
Perfils de xarxes socials.