Camí Vell de Cullera, 3. Sueca (46410) 96 171 11 41 administracio@aiguesdesueca.com

DOCUMENTACIÓ ALTA LOCAL COMERCIAL

  • DNI o CIF del nou titular.
  • Escriptura de propietat en cas de compravenda o Contracte d’arrendament en cas d´arrendament. (En cas d’arrendament, si la pòlissa ha de contractar-se a nom de l’arrendatari, deuran de signar la corresponent autorització).
  • Certificat de Conformitat de la Declaració Responsable.
  • Certificat d’instal·lació receptora d’aigua.
  • Llibreta del banc on hagen de domiciliar els rebuts o certificat bancari. (Signar ordre de domiciliació bancaria si es el cas).
  • Adreça on vol rebre tota la correspondència i notificacions que esta Entitat li remeta.
  • Telèfon de contacto.

Contacta'ns

Telèfon d'oficina 96 171 11 41
Telèfon de guardia 645 257 252
Telèfon camió cuba 645 257 253

Horari d'atenció

De Dilluns a Divendres
9:00 a 13:30

Camí vell de Cullera 3
46410, Sueca ( Valencia)